Om oss

Kerry Deaf Resource Center Company CLG (KDRC) grundades den 1 februari 1999 och är ett företag med begränsad garanti med välgörenhetsstatus.

KDRC är en utsedd tjänsteleverantör. Observera: KDRC är inte en medlemsorganisation och anses därför inte vara en förtroendevald organisation.

Centret skapades och leds av Mr. Willie White som är examen från Center for Deaf Studies (Bristol University/Trinity College Dublin). Mr. White är också en registrerad kvalificerad tolk för irländska teckenspråk (ISL). I dövsamhället är han känd som en vuxen CODA (Children of Deaf Adults).

Mr White får stöd av en styrelse som kompromissar med en CODA/ISL-tolk, en döv yrkeskollega, en frilansande ISL-tolk, en användare med nedsatt hörsel/cochleaimplantat och en långvarig hörselsupporter.

Vår tjänst finansieras genom en kombination av anslagsbistånd och privata donationer via gatu- och kyrkosamlingar. Brister i finansiering uppstår varje år, därav behovet av privata donationer och offentliga insamlingar. Inkomster från insamlingsaktiviteter är avgörande för att täcka omkostnader och administrationskostnader för tjänsten.

Vårt center i Tralee är öppet:
mån, tis, ons, tors (10-13 och 14-17).
Fredagar 10-13.